IfA Wales/Cymru Area Group

logo
Mae IfA Wales/Cymru yn cynrychioli Cymru, a’r sawl sy’n gweithio yng Nghymru, i gyngor yr IfA ac yn helpu llywio gweithgareddau’r CIfA yn y wlad. Os ydych chi’n dymuno ymaelodi â’r grwp, cysylltwch â groups@archaeologists.net.

Pwyllgor

Judith Doyle (Acting Chair)
Neil Maylan (Chair)
Rachel Morgan (Secretary)
Charina Jones (Treasurer)
Ian Brooks
Jenny Hall
John Latham
Ashley Batten

Digwyddiadau

Cofnodion cyfarfodydd

Ceir fersiwn Saesneg o’r dudalen yma.